27/11/2561 / 13
คณะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อิตาลี และสื่อมวลชนจากประเทศอิตาลี...
7/5/2561 / 49
ร่วมกันเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในคลองบางลำพู ในโครงการ...
24/4/2561 / 21
โดยกิจกรรมภายในงานมีทั้งการแสดง การสาธิตการทำของดีของ...