27/11/2561 / 13
คณะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อิตาลี และสื่อมวลชนจากประเทศอิตาลี...