ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
14/3/2561 / 274 / สร้างโดย Web Admin

ที่อยู่ : ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2281-9828 , 0-2281-0345 ถึง 51 ต่อ 1223 และ 1224
Website : https://www.facebook.com/pipitbanglamphu/
Email : pipitbanglamphu@hotmail.com, banglamphumuseum@gmail.com
วันและเวลาทำการ :
เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เปิดรอบให้เข้าชมเป็นรอบ ทุกๆ 30 นาที
วันอังคาร - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
*รอบเข้าชมรอบสุดท้าย เวลา 15.00 น
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.
*รอบเข้าชมรอบสุดท้าย เวลา 16.00 น

อัตราค่าเข้าชม :
บุคคลทั่วไปชาวไทย และชาวต่างชาติ 30 บาท
เด็กหรือเยาวชนชาวไทย อายุระหว่าง 10 -18 ปี 10 บาท

เข้าชมฟรี :
ยกเว้นค่าเข้าชมสำหรับ
  • เด็กหรือเยาวชนชาวไทย อายุต่ำกว่า 10 ปี
  • ผู้สูงอายุชาวไทยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
  • นักบวชทุกศาสนา
  • ผู้พิการทุกประเภท
  • บุคคลหรือหมู่คณะที่ขออนุญาตเข้าชมเป็นกรณีพิเศษ


*ท่านผู้ชนสามารถเดินดูห้องจัดแสดงอื่นๆ ได้ตามอัธยาศัย โดยไม่จำกัดเวลา ภายในที่ระบุในบัตรเข้าชม
ยกเว้น ส่วนนิทรรศการถาวร ซึ่งทางอาคารจำเป็นต้องสงวนสิทธิ์
ในการเข้าชมเฉพาะรอบเวลาที่ระบุไว้ในบัตรเข้าชมเท่านั้น

แผนที่

คลิกแผนที่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
เกี่ยวกับเรา
14/3/2561 / 291
พิพิธบางลำพู ตั้งอยู่บนถนนพระอาทิตย์ ริมคลองบางลำพู ใกล้กับป้อมพระสุเ..