ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
14/3/2561 / 168 / สร้างโดย Web Admin

ที่อยู่ : ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2281-9828 , 0-2281-0345 ถึง 51 ต่อ 1223 และ 1224
Website : https://www.facebook.com/pipitbanglamphu/
Email : pipitbanglamphu@hotmail.com
วันและเวลาทำการ :
เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เปิดรอบให้เข้าชมเป็นรอบ ทุกๆ 30 นาที
วันอังคาร - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
*รอบเข้าชมรอบสุดท้าย เวลา 15.30 น
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.
*รอบเข้าชมรอบสุดท้าย เวลา 16.30 น

อัตราค่าเข้าชม :
ไม่มีค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี :
  • - เด็ก
  • - นักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) ในเครื่องแบบหรือแสดงบัตร
  • - พระภิกษุ สามเณร และนักบวช
  • - ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
  • - ผู้พิการ


*ท่านผู้ชนสามารถเดินดูห้องจัดแสดงอื่นๆ ได้ตามอัธยาศัย โดยไม่จำกัดเวลา ภายในที่ระบุในบัตรเข้าชม
ยกเว้น ส่วนนิทรรศการถาวร ซึ่งทางอาคารจำเป็นต้องสงวนสิทธิ์
ในการเข้าชมเฉพาะรอบเวลาที่ระบุไว้ในบัตรเข้าชมเท่านั้น

แผนที่

คลิกแผนที่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
เกี่ยวกับเรา
14/3/2561 / 192
พิพิธบางลำพู ตั้งอยู่บนถนนพระอาทิตย์ ริมคลองบางลำพู ใกล้กับป้อมพระสุเ..