คณะจากบริษัทไฮฟ์สเตอร์นำสื่อมวลชนจากประเทศอิตาลีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน ๔ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
คณะจากบริษัทไฮฟ์สเตอร์นำสื่อมวลชนจากประเทศอิตาลีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน ๔ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
19/4/2562 / 10 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากบริษัทไฮฟ์สเตอร์นำสื่อมวลชนจากประเทศอิตาลีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน ๔ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ คณะจากบริษัทไฮฟ์สเตอร์นำสื่อมวลชนจากประเทศอิตาลีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน ๔ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ คณะจากบริษัทไฮฟ์สเตอร์นำสื่อมวลชนจากประเทศอิตาลีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน ๔ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒