คณะจาก Kid's Journeyและทีมงานเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูจำนวน ๒๑ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
คณะจาก Kid's Journeyและทีมงานเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูจำนวน ๒๑ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
11/5/2562 / 11 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจาก Kid's Journeyและทีมงานเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูจำนวน ๒๑ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะจาก Kid's Journeyและทีมงานเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูจำนวน ๒๑ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะจาก Kid's Journeyและทีมงานเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูจำนวน ๒๑ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒