คณะศิลปิน BNK48 จำนวน ๑๐ คนเข้าเยี่ยมชมพืพิธบางลำพูในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
คณะศิลปิน BNK48 จำนวน ๑๐ คนเข้าเยี่ยมชมพืพิธบางลำพูในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
24/5/2562 / 18 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะศิลปิน BNK48 จำนวน ๑๐ คนเข้าเยี่ยมชมพืพิธบางลำพูในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะศิลปิน BNK48 จำนวน ๑๐ คนเข้าเยี่ยมชมพืพิธบางลำพูในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑