คณะนักเรียนต่างชาติ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จำนวน ๑๐ คนเข้าเยี่ยมชมในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
คณะนักเรียนต่างชาติ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จำนวน ๑๐ คนเข้าเยี่ยมชมในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
3/7/2562 / 7 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะนักเรียนต่างชาติ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จำนวน ๑๐ คนเข้าเยี่ยมชมในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะนักเรียนต่างชาติ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จำนวน ๑๐ คนเข้าเยี่ยมชมในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะนักเรียนต่างชาติ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จำนวน ๑๐ คนเข้าเยี่ยมชมในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒