คณะจากบริษัททาร์เกต แทรพ จำกัดเข้าใช้สถานที่พิพิธบางลำพูในการบรรยายบริเวณชั้น ๑ จำนวน ๕๕ คนในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
คณะจากบริษัททาร์เกต แทรพ จำกัดเข้าใช้สถานที่พิพิธบางลำพูในการบรรยายบริเวณชั้น ๑ จำนวน ๕๕ คนในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
12/9/2562 / 5 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากบริษัททาร์เกต แทรพ จำกัดเข้าใช้สถานที่พิพิธบางลำพูในการบรรยายบริเวณชั้น ๑ จำนวน ๕๕ คนในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ คณะจากบริษัททาร์เกต แทรพ จำกัดเข้าใช้สถานที่พิพิธบางลำพูในการบรรยายบริเวณชั้น ๑ จำนวน ๕๕ คนในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ คณะจากบริษัททาร์เกต แทรพ จำกัดเข้าใช้สถานที่พิพิธบางลำพูในการบรรยายบริเวณชั้น ๑ จำนวน ๕๕ คนในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒