คณะจากบริษัทซีเออินโฟมีเดีย ถ่ายทำรายการช่องไทยรัฐทีวีจำนวน ๑๐ คนในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
คณะจากบริษัทซีเออินโฟมีเดีย ถ่ายทำรายการช่องไทยรัฐทีวีจำนวน ๑๐ คนในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
18/9/2562 / 3 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากบริษัทซีเออินโฟมีเดีย ถ่ายทำรายการช่องไทยรัฐทีวีจำนวน ๑๐ คนในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ คณะจากบริษัทซีเออินโฟมีเดีย ถ่ายทำรายการช่องไทยรัฐทีวีจำนวน ๑๐ คนในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ คณะจากบริษัทซีเออินโฟมีเดีย ถ่ายทำรายการช่องไทยรัฐทีวีจำนวน ๑๐ คนในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒