คณะจากรายการ Amarin baby TV เข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพูจำนวน ๑๐ คน ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
คณะจากรายการ Amarin baby TV เข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพูจำนวน ๑๐ คน ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
18/11/2562 / 2 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากรายการ Amarin baby TV เข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพูจำนวน ๑๐ คน ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะจากรายการ Amarin baby TV เข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพูจำนวน ๑๐ คน ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒