คณะจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จำนวน ๕ คนเข้าถ่ายทำรายงานวิชาภาษาอังกฤษ ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
คณะจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จำนวน ๕ คนเข้าถ่ายทำรายงานวิชาภาษาอังกฤษ ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
1/12/2562 / 3 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จำนวน ๕ คนเข้าถ่ายทำรายงานวิชาภาษาอังกฤษ ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒