คณะจากวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จำนวน ๔๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
คณะจากวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จำนวน ๔๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
26/2/2563 / 7 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จำนวน ๔๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓