โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาจำนวน ๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๑๔ กรกรฎาคม ๒๕๖๓
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาจำนวน ๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๑๔ กรกรฎาคม ๒๕๖๓
29/7/2563 / 6 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาจำนวน ๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๑๔ กรกรฎาคม ๒๕๖๓