คณะจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ CCIO Chief City Innovation Officer จำนวน ๒๐ คนเข้าใช้พื้นที่สัมมนาและเข้าชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ CCIO Chief City Innovation Officer จำนวน ๒๐ คนเข้าใช้พื้นที่สัมมนาและเข้าชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
11/8/2563 / 2 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ CCIO Chief City Innovation Officer จำนวน ๒๐ คนเข้าใช้พื้นที่สัมมนาและเข้าชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓