ชมรมเกสรลำพูและมหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
ชมรมเกสรลำพูและมหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
10/5/2565 / 5 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

ชมรมเกสรลำพูและมหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
จำนวน ๑๒ คนโดยขอใช้พื้นที่ ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕