ภาพบรรยากาศ "วันวาน Musical in Museum"  มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการแสดง
ภาพบรรยากาศ "วันวาน Musical in Museum" มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการแสดง
10/5/2565 / 8 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

ภาพบรรยากาศ "วันวาน Musical in Museum" มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการแสดง
ขอใช้พื้นที่พิพิธบางลำพูจัดการแสดงในวันที่ ๒ - ๓ เมษายน, ๒๓ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐๐ คน

ภาพบรรยากาศ "วันวาน Musical in Museum"  มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการแสดง