นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์มีค่าของรัฐ ให้การต้อนรับและนำชมคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ และทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์มีค่าของรัฐ ให้การต้อนรับและนำชมคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ และทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
13/5/2565 / 65 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์มีค่าของรัฐ ให้การต้อนรับและนำชมคณะ
เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ และทำเนียบรัฐบาล จำนวน ๑๕ คน เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์มีค่าของรัฐ ให้การต้อนรับและนำชมคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ และทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์มีค่าของรัฐ ให้การต้อนรับและนำชมคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ และทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕