บริษัท ยานแม่ จำกัด ถ่ายทำรายการ Foodwork ออกอากาศทางสถานี Thai PBS ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖
บริษัท ยานแม่ จำกัด ถ่ายทำรายการ Foodwork ออกอากาศทางสถานี Thai PBS ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖
18/1/2566 / 6 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

 บริษัท ยานแม่ จำกัด ถ่ายทำรายการ Foodwork รายการทำอาหารในแบบ Fusion (Fashion) Food ออกอากาศทางสถานี Thai PBS ในวันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๖ เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องราวย่านบางลำพูผ่านอาหารและการท่องเที่ยวชุมชน

บริษัท ยานแม่ จำกัด ถ่ายทำรายการ Foodwork ออกอากาศทางสถานี Thai PBS ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ บริษัท ยานแม่ จำกัด ถ่ายทำรายการ Foodwork ออกอากาศทางสถานี Thai PBS ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ บริษัท ยานแม่ จำกัด ถ่ายทำรายการ Foodwork ออกอากาศทางสถานี Thai PBS ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖