Thai PBS เข้าถ่ายทำรายการ #คิดคลับป์วันหยุด มีพิธีกรดำเนินรายการกับไกด์เด็กบางลำพู เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566
Thai PBS เข้าถ่ายทำรายการ #คิดคลับป์วันหยุด มีพิธีกรดำเนินรายการกับไกด์เด็กบางลำพู เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566
17/3/2566 / 10 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

17 มีนาคม 2566 Thai PBS เข้าถ่ายทำรายการ #คิดคลับป์วันหยุด

จำนวน 6 คนมีพิธีกรดำเนินรายการกับไกด์เด็กบางลำพู
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

Thai PBS เข้าถ่ายทำรายการ #คิดคลับป์วันหยุด มีพิธีกรดำเนินรายการกับไกด์เด็กบางลำพู เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 Thai PBS เข้าถ่ายทำรายการ #คิดคลับป์วันหยุด มีพิธีกรดำเนินรายการกับไกด์เด็กบางลำพู เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566