การไฟฟ้านครหลวงศึกษาดูงานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของกองส่งเสริม และพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ณ พิพิธบางลำพู เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ
การไฟฟ้านครหลวงศึกษาดูงานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของกองส่งเสริม และพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ณ พิพิธบางลำพู เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ
6/4/2566 / 21 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

วันที่ 5 เมษายน 2566 นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐให้การต้อนรับคณะจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมให้ข้อมูลและแผนบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ

การไฟฟ้านครหลวงศึกษาดูงานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของกองส่งเสริม และพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ณ พิพิธบางลำพู เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ การไฟฟ้านครหลวงศึกษาดูงานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของกองส่งเสริม และพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ณ พิพิธบางลำพู เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ การไฟฟ้านครหลวงศึกษาดูงานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของกองส่งเสริม และพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ณ พิพิธบางลำพู เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ
การไฟฟ้านครหลวงศึกษาดูงานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของกองส่งเสริม และพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ณ พิพิธบางลำพู เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ การไฟฟ้านครหลวงศึกษาดูงานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของกองส่งเสริม และพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ณ พิพิธบางลำพู เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ การไฟฟ้านครหลวงศึกษาดูงานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของกองส่งเสริม และพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ณ พิพิธบางลำพู เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ