เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566
เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566
31/5/2566 / 35 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นอกจากนี้ยังร่วมเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนบางลำพูผ่านกิจกรรม Workshop ขนมเกสรลำพู จากชมรมเกสรลำพู

เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566
เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566