รายการ "โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ไม่ต้องรอ" บริษัท แคนดิด มีเดีย จำกัด เพจ Makal Halal Guide เข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566
รายการ "โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ไม่ต้องรอ" บริษัท แคนดิด มีเดีย จำกัด เพจ Makal Halal Guide เข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566
15/6/2566 / 36 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

เพจ Makal Halal Guide

จำนวน 5 คน เข้าถ่ายทำรายการ
ที่พิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566

รายการ "โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ไม่ต้องรอ" บริษัท แคนดิด มีเดีย จำกัด เพจ Makal Halal Guide เข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566