ภาพบรรยากาศการเข้าชมพิพิธบางลำพู ของคณะนักเรียนจาก ศูนย์การเรียนรู้พชระ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566
ภาพบรรยากาศการเข้าชมพิพิธบางลำพู ของคณะนักเรียนจาก ศูนย์การเรียนรู้พชระ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566
23/6/2566 / 40 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

ภาพบรรยากาศการเข้าชมพิพิธบางลำพู ของคณะนักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้พชระ จำนวน 60 คนเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 

ภาพบรรยากาศการเข้าชมพิพิธบางลำพู ของคณะนักเรียนจาก ศูนย์การเรียนรู้พชระ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566   ภาพบรรยากาศการเข้าชมพิพิธบางลำพู ของคณะนักเรียนจาก ศูนย์การเรียนรู้พชระ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566   ภาพบรรยากาศการเข้าชมพิพิธบางลำพู ของคณะนักเรียนจาก ศูนย์การเรียนรู้พชระ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566