คณะจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ และกลุ่มปั้นเมือง เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566
คณะจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ และกลุ่มปั้นเมือง เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566
7/7/2566 / 6 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ และกลุ่มปั้นเมือง 
จำนวน 17 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ให้การต้อนรับและนำชม พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการทำงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างราชการและชุมชน

คณะจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ และกลุ่มปั้นเมือง เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 คณะจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ และกลุ่มปั้นเมือง เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 คณะจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ และกลุ่มปั้นเมือง เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566
คณะจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ และกลุ่มปั้นเมือง เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566