วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ สาขาการท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ สาขาการท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566
13/7/2566 / 6 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ สาขาการท่องเที่ยว จำนวน 28 คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ สาขาการท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ สาขาการท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566