มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะนิเทศศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะนิเทศศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
29/7/2566 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะนิเทศศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู
จำนวน 11 คน
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะนิเทศศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะนิเทศศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะนิเทศศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566