โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาเข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาเข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566
29/7/2566 / 2 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา