วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี แผนกวิชาการท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 18 สิงหาคม 2566
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี แผนกวิชาการท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 18 สิงหาคม 2566
21/8/2566 / 19 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี แผนกวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 43 คน

เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 18 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี แผนกวิชาการท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี แผนกวิชาการท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 18 สิงหาคม 2566