โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566
4/9/2566 / 18 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จำนวน 45 คน

เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู วันที่ 31 สิงหาคม 2566

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566