บริษัท ฮันนี่ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด เข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพู  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566
บริษัท ฮันนี่ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด เข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566
4/9/2566 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

บริษัท ฮันนี่ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด 
จำนวน 8 ราย เข้าถ่ายทำรายการ "เที่ยวละไม ไทยแลนด์เวิล์ด"
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 3
ที่พิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566

บริษัท ฮันนี่ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด เข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพู  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566