โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566
11/9/2566 / 24 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เยี่ยมชมพิพิธบางลำพู

จำนวน 23 ราย  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566