ป้อมพระสุเมรุ
ป้อมพระสุเมรุ
22/5/2561 / 202 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

สมัยก่อนรอบเกาะรัตนโกสินทร์มีการสร้างป้อมปราการ 14 แห่งเพื่อป้องกันพระนคร เมื่อเวลาผ่านไปป้อมหมดความจำเป็น จึงถูกรื้อถอน โดยป้อมพระสุเมรุ เป็น 1 ใน 2 ป้อมที่ยังคงเหลืออยู่ อีกป้อมหนึ่ง คือ ป้อมมหากาฬโดยรอบบริเวณป้อมพระสุเมรุได้มีการปรับปรุงให้เป็นสวนสันติชัยปราการ ซึ้งเป็นสถานที่พักผ่อนและทำกิจกรรม

ป้อมพระสุเมรุ ป้อมพระสุเมรุ ป้อมพระสุเมรุ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
พิพิธบางลำพู
21/5/2561 / 263
จากโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช ซึ่งเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์แห่งแรกของ...
ต้อนรับสู่การเปิดเทอม
15/5/2561 / 128
ต้อนรับสู่การเปิดเทอมของเหล่าบรรดา "ไกด์เด็กบางลำพู" จาก 2-3เดือน...
ชุมชนบวรรังษี
14/5/2561 / 178
ชุมชนนี้มีพื้นที่ตรอกเล็ก ๆ ที่ในอดีตเต็มไปด้วยบ้านข้าราชการ...