พิพิธบางลำพู
พิพิธบางลำพู
21/5/2561 / 263 / สร้างโดย Web Admin

จากโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช ซึ่งเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทย และได้เปลี่ยนมาเป็นโรงพิมพ์คุรุสภาพพระสุเมรุ ซึ่งพิมพ์ตำราและหนังสือวรรณคดีเอกของชาติและปิดตัวลง จนขึ้นทะเบียนอาคารโรงพิมพ์คุรุสภาแห่งนี้เป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากร ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 กรมธนารักษ์ได้ซ่อมแซมและปรับปรุงพัฒนาร่วมกับชาวชุมชนบางลำพู จนเป็น "พิพิธบางลำพู" แหล่งความรู้คู่ถิ่นฐานย่านบางลำพู อยู่ภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์...

พวกเราไกด์เด็บบางลำพู ขอนำทางทุกท่านไปเดินเล่นสนุกสนานที่บ้านของเรา ถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางไปยัง 7 ชุมชนในย่านบางลำพูกันเถอะ

  • ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม
  • ชุมชนวัดสามพระยา
  • ชุนชนใหม่อมตรส
  • ชุนชนบ้านพานถม
  • ชุนชนบวรรังสี
  • ชุนชนมัสยืดจักรพงษ์
  • ชุมชนเขียนนิวาส์น-ตรอกไก่แจ้

 

พิพิธบางลำพู พิพิธบางลำพู พิพิธบางลำพู
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
ป้อมพระสุเมรุ
22/5/2561 / 202
สมัยก่อนรอบเกาะรัตนโกสินทร์มีการสร้างป้อมปราการ 14 แห่งเพื่อป้องกัน...
ต้อนรับสู่การเปิดเทอม
15/5/2561 / 128
ต้อนรับสู่การเปิดเทอมของเหล่าบรรดา "ไกด์เด็กบางลำพู" จาก 2-3เดือน...
ชุมชนบวรรังษี
14/5/2561 / 178
ชุมชนนี้มีพื้นที่ตรอกเล็ก ๆ ที่ในอดีตเต็มไปด้วยบ้านข้าราชการ...